BG     EN

Тянка Иванова Захариева

Дипломиран експерт-счетоводител
диплом № 51

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2022 година

Публикуван на 30.04.2023 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2021 година

Публикуван на 21.03.2022 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2020 година

Публикуван на 12.04.2021 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година

Публикуван на 7.05.2020 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 9.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 27.03.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 18.04.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 31.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 27.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 29.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 28.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 30.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Тянка Иванова Захариева
Град:Казанлък, 6100
Адрес:ул. Христо Ботев 32
Телефон:+359 431 62 047
GSM:+359 887 618 184
e-mail:et_tz@abv.bg